21.06.2024

Konferencja PARP

Wzięliśmy udział w konferencji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „20 lat doświadczeń wspierania samorządów i przedsiębiorców ze środków Funduszy Europejskich”.  Spotkanie rozpoczęła Agnieszka Stajszczak, Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Olsztynie, która wygłosiła mowę otwierającą.

Jednym z głównych punktów programu był panel „Jak fundusze europejskie wpłynęły na rozwój regionu”, który poprowadziła Agnieszka Stajszczak. W panelu uczestniczyli beneficjenci działań PARP, w tym:

Patryk Kamiński - Prezes Zarządu, Startup „Waterly” Sp. z o.o.

Rafał Domżalski - Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny, Expom S.A.

Marek Krauze - Prezes Zarządu, Barwa System Sp. z o.o.

Andrzej Karwowski - Kierownik Projektu, Tramwaje w Olsztynie

Podczas konferencji omówiono również perspektywy finansowania inwestycji przedsiębiorstw ze środków UE na lata 2021-2027, co przedstawiła Agnieszka Stajszczak.  Po przerwie kawowej  Izabela Grzywińska z Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowała możliwości finansowania inwestycji przedsiębiorstw ze środków UE.

Tematyka spotkania obejmowała także transformację firm w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego , działalność Lokalnych Grup Działania na rzecz biznesu w średnich miastach i terenach wiejskich , a także usługi i narzędzia dla firm realizowane w projektach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz ofertę Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dziękujemy organizatorom za inspirujące spotkanie i cenne informacje, które na pewno przyczynią się do dalszego rozwoju naszych inicjatyw. 

Marcin Fidler

#PARP #Konferencja #FunduszeEuropejskie #RozwójRegionu #Innowacje #GospodarkaObieguZamkniętego #Przedsiębiorczość #WsparcieBiznesu #Samorządy #PolskaWschodnia #RozwójPrzedsiębiorstw

 

Poprzedniwróć do aktualności