29.01.2024

Inwestor w Twojej Gminie

Marcin Fidler, Dyrektor Działu Sprzedaży, miał zaszczyt wziąć udział w prestiżowym spotkaniu „Inwestor w Twojej Gminie”, które odbyło się w urokliwym Zamek Topacz

Podczas tego ważnego wydarzenia omawiano perspektywy inwestycyjne oraz współpracę z lokalnymi społecznościami.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa i budowania silnych więzi z lokalnymi inwestorami! 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Poprzedniwróć do aktualności