06.10.2023

Polsko-Macedońska Misja Gospodarcza

Jesteśmy dumni z udziału naszej firmy ARP e-Vehicles w Polsko-Macedońskiej Misji Gospodarczej do Skopje, która miała miejsce w ostatnim tygodniu. Naszym reprezentantem podczas tego znaczącego wydarzenia był Marcin Fidler.

Inicjatywa ta została zorganizowana we współpracy z Ambasadą RP w Skopje, Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Invest North Macedonia oraz Dolnośląską Izbą Gospodarczą. Stanowiła ona doskonałą okazję do nawiązania relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Macedonii Północnej.

Podczas naszej wizyty mieliśmy przyjemność spotkać się z przedstawicielami Skopje, w tym Panią Mer Daną Arsovską, oraz odwiedziliśmy Ministerstwo Transportu.

Nie zabrakło również inspirujących rozmów i wymiany doświadczeń podczas seminarium zorganizowanego przez Invest North Macedonia, gdzie mieliśmy okazję spotkać się z wieloma macedońskimi przedsiębiorcami.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Krzysztofowi Przyłuckiemu, szefowi PAIH w Bułgarii, oraz Panu Ambasadorowi Krzysztofowi Grzelczykowi, Ambasadorowi RP w Macedonii Północnej, za ich znaczące wsparcie i zaangażowanie podczas tej misji.

To dla nas ogromne wyróżnienie i szansa na rozwijanie nowych perspektywicznych rynków. Nasza firma będzie kontynuować pracę nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, z myślą o przyszłości.

Poprzedniwróć do aktualności