25.04.2022

XIV Europejski Kongres Gospodarczy

Jakie warunki należy spełnić by przemysł 4.0 był możliwy?

Na to pytanie odpowiedzi szukali eksperci podczas European Economic Congress Katowice, Poland. Dyskutowali również o tym gdzie szukać i jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce oraz czy przemysł 5.0 to krok w kierunku masowej personalizacji produktów

W dyskusji wziął udział Piotr Janiak, dyrektor sprzedaży ARP E-Vehicles.

Poprzedniwróć do aktualności