01.10.2021

Kolejne Forum Miasteczek Polskich już za nami!

Kolejne Forum Miasteczek Polskich już za nami!

Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy aktywnie wziąć udział w tym wydarzeniu, które było bardzo owocne oraz pozwoliło na wymianę doświadczeń i odbycie wielu ciekawych dyskusji. Forum Miasteczek Polskich to spotkanie samorządowców z przedstawicielami biznesu, administracji państwowej i specjalistami wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Jedną z tych dziedzin, niezmiernie ważną dla jakości życia mieszkańców miast i miasteczek jest elektromobilność.

Dziękujemy również za wszystkie spotkania na naszym stoisku.

Poprzedniwróć do aktualności