24.07.2021

Pilotażowy nabór wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Trwa pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który potrwa do dnia 30 lipca 2021 roku.

Polski Ład ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Samorządy mogą otrzymać nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania.

Jednostki samorządu terytorialnego,  związki jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki JST mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji, a wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego),

priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego),

priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego),

priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego),

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski
o dofinansowanie, w tym:

1 wniosek bez kwotowego ograniczenia,

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,

1 wniosek, którego wartość nie może przekroczyć 5 mln zł,

Miło nam poinformować, że dofinansowanie można pozyskać również na tabor zeroemisyjny (priorytet 2) w wysokości 90 proc. wartości inwestycji oraz na tabor zbiorowego transportu drogowego (priorytet 4) w wysokości 80 proc. wartości inwestycji.

Zapraszamy do aplikowania!

https://www.bgk.pl/polski-lad/

Poprzedniwróć do aktualności