W ubiegłym tygodniu Pilea dotarła do Pszczyny, Bielska – Białej i Świerklańca.

Dziękujemy za spotkanie włodarzom miasta Panu Burmistrzowi Pszczyny Dariuszowi Skrobolowi oraz Pani Zastępczyni Burmistrza Barbarze Sopot-Zembok.

W Bielsku – Białej przedstawiciele ARP E – Vehicles spotkali się z przedstawicielami Komunikacji Beskidzkiej S.A.:
🔹Panem Markiem Małachałą – Prezesem Zarządu
🔹Panem Pawłem Sadzą – Wiceprezesem Zarządu
🔹Panem Andrzejem Kowolem – Dyrektorem ds. administracyjno-prawnych
🔹Panem Andrzejem Suszem – Dyrektorem ds. technicznych
oraz przedstawicielami Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego:
🔹Panem Radosławem Ostałkiewiczem – Przewodniczącym Zarządu
🔹Panem Bogusławem Jakubiec – Przewodniczącym Zgromadzenia
🔹Panem Sewerynem Kobielą – Dyrektorem Biura

Ostatnim punktem zeszłotygodniowej trasy był Świerklaniec i spotkanie z Panem Henrykem Szudym Prezesem PKM Świerklaniec oraz Panem Stanisławem Paksem Wiceprezesem PKM Świerklaniec.

Powrót